Charakteristika spoločnosti

Dlhodobo pôsobiaca advokátska kancelária poskytujúca právne služby vo všetkých oblastiach práva. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb.