Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva.