Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave zaoberajúca sa najmä obchodným, finančným a občianskym právom.