Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária JUDr. Marek doktor pôsobí na trhu právnych služieb od roku 2011. V rokoch 2008 až 2011 pôsobila ako pobočka advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. a od roku 2011 pôsobí ako samostatná advokátska kancelária.
Základným zameraním advokátskej kancelárie je najmä poskytovanie právnych služieb klientom v oblastiach obchodného, správneho a pracovného práva, ako aj v oblasti nehnuteľností.
V rovine trestného práva sa naša advokátska kancelária zameriava najmä na zastupovanie klientov v oblasti daňových trestných činov, hospodárskych trestných činov a trestných činov proti majetku.