Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o. bola založená v roku 2004. Kancelária poskytuje právne služby najmä v oblasti sporovej agendy významným klientom z oblasti bankového sektora.