Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytuje pre svojich klientov právne poradenstvo v oblasti civilného práva, obchodného, pracovného práva, pozemkového práva, zmluvného práva, ako aj ostatných oblastiach, nakoľko klientela je široká a vyžaduje komplexnosť služieb.

Ponuky práce: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.

1 - 1 z 1