Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, trestného práva a.i.
Naša kancelária kladie dôraz na poskytovanie kvalitnej služby založenej na vzájomnej dôvere a rešpekte k všetkým zúčastneným stranám. Sme citliví na dodržiavanie stavovskej etiky a kódexu advokáta.

Ponuky práce: Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.

1 - 1 z 1