Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária pokrývajúca široký rozsah právnych odvetví s výnimkou trestného práva.