Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária CIMMERMANN, s.r.o., zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajuje klientov v trestnom konaní, poskytuje právne rady a spisuje listiny o právnych úkonoch, vyhotovuje právne rozbory, spravuje majetok klientov a poskytuje ak ďalšie formy právneho poradenstva i právnej pomoci vykonávané sústavne a za odmenu.