Charakteristika spoločnosti

Sme mladá a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá sa venuje viacerým právnym oblastiam. Viac www.burik.sk