Charakteristika spoločnosti

spolocnost sa zaobera najma vymahanim pohladavok, obchodnym a obcianskym pravom