Charakteristika spoločnosti

lekárenstvo - farmácia , prevádzkovanie verejnej lekárne