Charakteristika spoločnosti

- potraviny, zelovoc, drogéria
Potraviny - Hroboňova 11, 811 04 Bratislava (Hroský park - v blízkosti Patrónky)