Charakteristika spoločnosti

ADRA (Adventist Development and Relief Agency - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj) je nezisková, mimovládna organizácia pôsobiaca na Slovensku už od roku 1993. ADRA ako občianske združenie uskutočňuje svoje aktivity v oblasti sociálnych programov na Slovensku a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v zahraničí. Je súčasťou medzinárodnej siete ADRA.