Charakteristika spoločnosti

STK servis - MKD - VND - Umývanie vozidiel - Servis - Lakovanie