Charakteristika spoločnosti

Sme Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zamestnávame sestry, ktoré chodia na byt pacienta a poskytujú ošetrovateľské výkony /odbery krvi a biologického materiálu, ošetrenie rán, aplikácia injekcií s.c., i.m., aplikácia infúznej liečby a iné/. Sestry v agentúre musia byť registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Na trhu sme už 20 rokov. Pracovná doba je od 7.00 hod. do 15.00 hod. od pondelka do piatku. V dovolenkovom období práca aj 1 víkend do mesiaca.

Ponuky práce: ADOS Tereza, s.r.o.

1 - 1 z 1