Charakteristika spoločnosti

ADOS PORAD s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá ošetrovaním a opatrovaním pacientov priamo u nich doma, je to spoločnosť ,ktorá chce priniesť pacientom aj inú a lepšiu formu ošetrovania, a taktiež lepšie ohodnotenie zamestnancov

Ponuky práce: ADOS POPRAD s.r.o.

1 - 1 z 1