Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť zastrešuje služby agentúry domácej ošetrovateľskej služby, tzn. že poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo v rodine pacienta prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier a na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom.

Ponuky práce: ADOS CARE, s. r. o.

1 - 1 z 1