Charakteristika spoločnosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje odbornú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť v domácom prostredí pacienta. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná kvalifikovanými zdravotnými sestrami.

Ponuky práce: ADOS Banská Bystrica, s.r.o.

1 - 1 z 1