Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaoberá sprostredkovaním transportov tovaru pre domáce a zahraničné spoločnosti. Sídlo firmy je v Trebišove.