Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť produkujúca výrobky pre automobilový priemysel a zdravotníctvo.