Charakteristika spoločnosti

Spoločnost prevádzkuje reštauráciu Trojka - Malokarpatske námestie 3, Bratislava.