Charakteristika spoločnosti

Rodinná spoločnosť AdEK SK pôsobí v odvetví expresnej medzinárodnej cestnej dopravy od roku 1992. Z jednej Ávie je aktuálne flotila 12 vozidiel, obsluhujúca viac ako 300 zákazníkov ročne hlavne v SR, CZ, AT, DE a BENELUX.
Vedenie smeruje poslanie spoločnosti okrem uspokojovania potrieb zákazníkov aj k zvyšovaniu životnej úrovne svojich zamestnancov a zlepšovaniu procesov. Filozofiou pri zamestnancoch je udržať si individuálny prístup a dlhotrvajúcu vzájomnú lojalitu.

Ponuky práce: AdEK SK s.r.o.

1 - 2 z 2