Charakteristika spoločnosti

AddUp sa špecializuje na výber ľudí na rôzne IT pozície.