Charakteristika spoločnosti

- Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín