Charakteristika spoločnosti

Adamed patrí medzi najvýznamnejšie farmaceutické spoločnosti v Poľsku. Svoje postavenie v SR a v ČR firma buduje už niekoľko rokov aj prostredníctvom zmluvných partnerov.