Charakteristika spoločnosti

Sme športová a teambuildingová firma, prevádzkovateľ areálu Action Park Čunovo (www.actionpark.sk) a adrenalínovej veže Action Tower Pezinok (www.actionzazitky.sk). Ponúkame programy alebo originálne nápady pre športové, zábavné, kultúrne a spoločenské podujatia aj mimo našich zariadeni (www.actionland.sk).
Popri prevádzke športovisk sa zaoberáme aj výstavbou a prenajmom Mongólskych júrt (www.mongolskejurty.sk)