Charakteristika spoločnosti

Zasielateľsvo, špedícia, doprava