Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie hotela. www.hotelrysy.sk . Kontaktná osoba Mokosch - 0918 908 127