Charakteristika spoločnosti

O spoločnosti NielsenIQ

Zobraziť celú charakteristiku
NielsenIQ je globálna spoločnosť zameraná na meranie a analýzu dát, ktorá poskytuje najkomplexnejší a najdôveryhodnejší pohľad na spotrebiteľov a trhy na celom svete. Poskytujeme výrobcom rýchloobrátkového spotrebného tovaru a maloobchodníkom presné, použiteľné informácie/postrehy a kompletný obraz zložitého a meniaceho sa trhu, na ktorom sa spoločnosti inovujú a rastú. Náš prístup spája naše NielsenIQ dáta s inými zdrojmi údajov, ktoré pomáhajú klientom z celého sveta pochopiť, čo sa deje práve teraz a čo sa ešte len bude diať a ako najlepšie ďalej postupovať podľa týchto poznatkov. Sme radi, že môžeme byť v strede diana. Preto nás nájdete vo viac ako 90 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90% svetovej populácie. Viac informácií nájdete na www.niq.com.

NielsenIQ na Slovenskom trhu pôsobí pod obchodným menom ACNielsen Slovakia s.r.o. a zamestnáva v hlavnom pracovnom pomere 50 zamestnancov.

About NielsenIQ

NielsenIQ is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. We provide consumer packaged goods manufacturers/fast-moving consumer goods and retailers with accurate, actionable information and insights and a complete picture of the complex and changing marketplace that companies need to innovate and grow. Our approach marries proprietary NielsenIQ data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. We like to be in the middle of the action. That’s why you can find us at work in over 90 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.niq.com.

NielsenIQ is committed to hiring and retaining a diverse workforce. We are proud to be an Equal Opportunity/Affirmative Action-Employer, making decisions without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, disability status, age, marital status, protected veteran status or any other protected class.

Skryť celú charakteristiku