Charakteristika spoločnosti

Spracovanie komplexnej účtovnej agendy pre klientov spoločnosti