Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť AccoTaxes Management sa špecializuje na profesionálne vedenie podvojného účtovníctva, daňovú problematiku, ekonomicko účtovné poradenstvo, účtovné zavierky a reporting pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo finančnom aj nefinančnom sektore, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.