1. ServiceNow Consultant - Košice
  2. Senior ServiceNow Consultant - Košice
  3. Junior Consultant
  4. Senior Consultant
  5. Senior Infrastructure Consultant
  6. Junior Technology Consultant
  7. Consulting opportunity for students
  8. Junior Infrastructure Consultant

  1. Všetky aktuálne pozície spoločnosti Accenture


Accenture je globálna spoločnosť, ktorá pomáha veľkým a renomovaným firmám, vrátane 94 firiem z rebríčka Fortune Global 100, dosahovať vysokú výkonnosť. Využi príležitosť a staň sa členom divízie Consulting, ktorá momentálne ponúka pracovné príležitosti špičkovým absolventom vysokých škôl.

V našej divízii Consulting budeš mať príležitosť získať:
  • rozsiahly prehľad o fungovaní firiem či priemyselných odvetví
  • hlboké znalosti technologických a funkčných oblastí.
Budeš pracovať na návrhoch a implementácii najväčších a najkomplexnejších projektov.

Práca v Consultingu je vhodná pre absolventov ekonomických alebo technologických smerov. Každý zamestnanec Consultingu je zaradený do jednej z nasledovných pracovných skupín:

Management Consulting
Konzultanti v rámci pracovnej skupiny Management Consulting sa zameriavajú na realizáciu organizačných zmien a transformáciu spoločností. Využívajú znalosti špecifických funkčných oblastí ako je napríklad tvorba podnikových stratégií, riadenie dodávateľského reťazca, výkonnosť ľudských zdrojov či riadenie vzťahov so zákazníkmi v rámci všetkých priemyselných odvetví.

Systems Integration Consulting
Profesionáli v rámci pracovnej skupiny Systems Integration Consulting dodávajú rozsiahle komplexné riešenia, ktoré navzájom zosúlaďujú procesy s technológiami. Špecializujú sa na návrh, vývoj, integráciu a dodávku funkčných a odvetvových riešení, ktoré vychádzajú z existujúcich balíkov, napr. SAP, alebo systémov vytvorených na objednávku.

Technology Consulting
V rámci pracovnej skupiny Technology Consulting dodávajú konzultanti technologické inovácie a zabezpečujú oporu nášho podnikania v oblasti systémovej integrácie. Navrhujú a dodávajú rozsiahle architektonické a technologické riešenia, hodnotia a diagnostikujú technologické prostredie, navrhujú technologickú infraštruktúru, ako napr. siete, bezpečnosť a platformy, určujú stratégie v oblasti technológií a dolaďujú technologické prostredie na optimálny výkon.

Pozri si naše video a zisti čo Accenture robí a akú kariéru ponúkame kandidátom

Ponuky spoločnosti e-mailom