Charakteristika spoločnosti

ACC MANAGEMENT s.r.o., účtovnícka spoločnosť.