Charakteristika spoločnosti

cisternová dopravná spoločnosť v režime ADR - prevava PHM