Charakteristika spoločnosti

Sme projekčno - investičná spoločnosť zaoberajúca sa spracovávaním projektových dokumentácií v stupňoch pre územné a stavebné konanie, prípadne urbanistické štúdie. Hlavnou oblasťou sú bytové a polyfunkčné objekty.

Ponuky práce: ABORIGIN projekt, s. r. o.,

1 - 1 z 1