Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť pracujúca v oblasti rýchleho občerstvenia.