Charakteristika spoločnosti

ABANICO, s.r.o. je špecializovaná prekladateľská a konzultačná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou.
V rámci našej činnosti podporujeme slovenských klientov pri ich medzinárodnom rozvoji, našim zahraničným partnerom ponúkame preklady a tlmočenia v rôznych jazykových kombináciách a taktiež konzultačné služby.