Charakteristika spoločnosti

- Administrácia počítačovej techniky
- Správa počítačových sietí
- -vývoj a predaj softwarových aplikácií