Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť prevádzkuje kaviareň, cafetériu a reštauráciu.