Charakteristika spoločnosti

Vývoj v strojárstve, jednoúčelové zariadenia, výroba a montáž oceľových konštrukcií a jednoúčelových zariadení, priemyselná údržba