Charakteristika spoločnosti

Vývoj v strojárstve, výroba a montáž oceľových konštrukcií a jednoúčelových zariadení, priemyselná údržba