Charakteristika spoločnosti

Vývoj v strojárstve, výroba a montáž oceľových konštrukcií, priemyselná údržba