Charakteristika spoločnosti

Ateliér A1 Architecture a.s. sa zaoberá projektovaním, poradenstvom a inžinierskou činnosťou vo všetkých stupňoch spracovania architektonicko-stavebného diela, respektíve činnosťou podľa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.