Charakteristika spoločnosti

Rodinná spoločnosť, zaoberajúca sa konzervovaním ovocia a zeleniny od r. 1992.