Charakteristika spoločnosti

Venujeme sa medzinárodnej nákladnej doprave a sprostredkovateľským službám v oblasti dopravy a stavebníctva.