Charakteristika spoločnosti

Navrhujeme a vyvíjame komplexné IT riešenia a zabezpečujeme systémovú integráciu. Patríme k lídrom integrovanej elektronickej komunikácie na schránky ÚPVS (portál www.slovensko.sk). Vyvíjame a dodávame profesionálne IT produkty pre segmenty:
-• certifikované informačné systémy na elektronickú správu registratúry
-• softvér pre integráciu na elektronické schránky ÚPVS
-• informačné systémy na správu saldokonta (dane, poplatky, prenájmy ...)
-• cloudové riešenia - registratúra, agendy samospráv ...