Charakteristika spoločnosti

Výroba dámskej módnej konfekcie pre zahraničný trh.