Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť A&T solutions s.r.o. je poradenská spoločnosť so sídlom v Nitre. Pracujeme pre významnú česko-slovenskú klientelu, ktorej poskytujeme služby od vedenia účtovníctva, cez daňové poradenstvo až po zápis do registra partnerov verejného sektora.