Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá:
- výrobou hliníkových konštrukcií, poštových schránok
- elektroinštaláciami