Charakteristika spoločnosti

Mladá, dynamická, rastúca spoločnosť so zameraním na maloobchod a veľkoobchod s osobnými ochrannými pracovnými pomôckami