Charakteristika spoločnosti

Mladá, dynamická, rastúca spoločnosť so zameraním na maloobchod a veľkoobchod s osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
https://all4safe.sk/