Charakteristika spoločnosti

AM S.K. je spoločnosťou, ktorá pôsobí už takmer 20 rokov v oblasti inžinieringu, dodávky a servisu periférnych zariadení, AM S.K. je významným obchodným partnerom, primárnych spracovateľov plastov v odvetviach spotrebného a automobilového priemyslu, v odboroch:
• Vstrekovanie
• Vyfukovanie
• Vytlačovanie
• Spracovanie PET
• Spracovanie druhotných plastových odpadov
Už takmer 20 rokov sa zaoberáme problematikou spracovania plastov v oblastiach:
• Sušenie materiálov
• Doprava materiálov
• Zmiešavanie materiálov
• Mletie technologických odpadov
• Temperácia a chladenie
• Doprava a manipulácia s výrobkami
Mnoho typov strojov a zariadení sme vyvíjali a vyrábali sami. Sme odbornými partnermi v trvalom kontakte s priamymi výrobcami strojných zariadení
a často sa podieľame na vývoji ich výrobkov.